Details van de auteur Kai Stoevesandt

Persoonlijke gegevens

Functies

 • Managing Partner
  van VARILAG GmbH & Co. KG
 • Managing Director van
  VAMED Revalidatiecentrum Karlsruhe GmbH

Over mij persoonlijk

 • Al 25 jaar gelukkig getrouwd.
 • Vader van drie geweldige kinderen.

Mijn waarden

 • ONTWIKKELING: Dit is mijn belangrijkste drijfveer.
 • UITDAGING: Steek me in vuur en kom me tegemoet met een positieve instelling.
 • ENERGIE: Komt vrij wanneer een beslissing is genomen.
 • PASSIE: Ik ben een enthousiaste en betrouwbare pleitbezorger voor zaken.
 • ZELF-CONSCIOUSNESS: Verankerd in geloof in God.
 • SUPPORT: In gemeenschap en verbinding ontvouwt zich kracht en wordt cultuur weerspiegeld.

Mijn verhaal

Ik werk sinds 1998 in het revalidatiecentrum Entenfang in Karlsruhe, waar mijn therapeutische focus ligt op de behandeling van kinderen. Het klinische beeld van posturale asymmetrie in de kindertijd werd steeds meer mijn focus. Met verschillende therapeutische maatregelen kon ik in korte tijd verbazingwekkende successen boeken. De therapieconcepten “manuele therapie”, “Bobath voor kinderen” en “osteopathie” werden met succes aan elkaar gekoppeld en vulden elkaar aan.
Als gediplomeerd fysiotherapeut en osteopaat heb ik ouders van aangedane kinderen altijd nauw betrokken bij hun behandeling.
Maar met een scheef babyhoofdje, een zogenaamde plagiocephalus, is één probleem bijzonder lastig. Omdat het hoofd van baby’s aan één kant aan de achterkant is afgeplat, rollen ze om fysieke redenen altijd op het platte achterhoofd tijdens het slapen. Deze slaaphouding voorkomt vaak dat er wordt voortgebouwd op de vooruitgang die al is geboekt in de therapie, zodat de nacht de vijand wordt, figuurlijk gesproken.
Als therapeut zocht ik naar een oplossing hiervoor en die vond ik in een veilige nachthouding om te voorkomen dat het hoofd van het kind op het platte achterhoofd rolt. Dit idee stond meer dan 10 jaar geleden aan de wieg van de ontwikkeling van therapie-ondersteunend positioneren. Als onderdeel van deze ontwikkeling heb ik verschillende babykussens en wiggen getest. De resultaten waren onbevredigend. De geperforeerde kussens vergroten het steunoppervlak aanzienlijk, maar een kind kan zich nog steeds op het vlakke achterhoofd draaien. Wiggen mogen alleen worden gebruikt tot de 13e levensweek, omdat ze niet betrouwbaar voorkomen dat oudere baby’s in de gevaarlijke buikligging draaien.
Daarom heb ik een positioneringskussen ontwikkeld waarmee ook oudere baby’s op hun zij kunnen slapen zonder dat ze een verhoogd risico lopen op plotselinge wiegendood. Het hoofd wordt zo geplaatst dat de groei van het hoofd wordt begeleid, d.w.z. een asymmetrisch hoofd kan teruggroeien naar symmetrie.
Dit heeft verschillende voordelen. Het kind valt ’s nachts niet terug in zijn favoriete lichaamshouding, de groei van het hoofd wordt begeleid en de positie van de evenwichtsorganen en kaakgewrichten wordt positief beïnvloed.
Voor de beste zorg voor mijn kleine patiëntjes heb ik met veel energie en passie gewerkt aan het ontwerpen van een veilig en functioneel positioneringskussen. Aangezien dit product zou worden gebruikt om een diagnose te behandelen – d.w.z. medisch – moest het voldoen aan alle vereisten van een medisch hulpmiddel.
De regels die eraan verbonden zijn, zijn enorm en de vervulling had mijn prille begin in de kiem kunnen smoren. Maar mijn innerlijke houding en vastberadenheid hebben me geholpen om stap voor stap een nuttig en effectief hulpmiddel voor mijn patiënten te ontwikkelen.
Nachtelijke positionering is zeer relevant in de context van plotselinge wiegendood en de enige veilige manier was om een klinische studie uit te voeren. In gesprekken met kinderartsen in privépraktijken in Karlsruhe werd duidelijk dat dit het beste kon worden uitgevoerd met Prof. Dr. Gerhard Jorch. Hij lanceerde de preventiecampagne tegen het plotselinge wiegendoodsyndroom in Duitsland in de jaren 1990. Sindsdien worden baby’s op hun rug gelegd om te slapen.
Prof. Dr. Gerhard Jorch zag dit hulpmiddel als een veilig positioneringsalternatief voor kinderen met een scheve stand en stemde in met klinische tests in zijn slaaplaboratorium.
Dr. Antje Wiede van het Klinische Studiecentrum van het academisch ziekenhuis van Magdeburg was erg behulpzaam bij het uitvoeren van het klinische onderzoek. Na talloze raadplegingen en reizen werd de klinische proef eind 2015 met succes afgerond. Het geteste medische apparaat kreeg de naam VARILAG, wat staat voor Variabele Opslag. Er werd een bedrijf met dezelfde naam opgericht voor verkoop en aanwezigheid en er werd een bijbehorende website gemaakt met veel informatie over het onderwerp houdingsasymmetrieën bij zuigelingen.
Naast de informatie op deze website, die ook onderwerpen bevat over motorische ontwikkeling in het eerste levensjaar, bied ik regelmatig trainingen aan voor artsen, fysiotherapeuten en verloskundigen en heb ik diverse trainingsvideo’s op YouTube gepubliceerd. Van tijd tot tijd zal ik ook mijn zegje doen op andere Instagram-kanalen of in podcasts.