De halswervelkolom – haar belang bij de zuigeling

De halswervelkolom en haar belang bij de zuigeling

Wat is het verband tussen de cervicale wervelkolom en houdingsasymmetrie bij baby’s?

De motorische functies van een zuigeling zijn na de geboorte op een laag niveau. In de eerste weken van het leven is een baby bijvoorbeeld nog niet in staat om op een gerichte en gecoördineerde manier te grijpen. Gedurende deze tijd hebben primitieve patronen van het centrale zenuwstelsel en reflexen een grote invloed op de bewegingsgedrag. Tegelijkertijd blijven de hersenen, zenuwbanen en spieren zich in deze tijd verder ontwikkelen. Informatie uit het gebied van de bovenste halswervelkolom – de bovenste halswervelgewrichten – wordt naar de hersenen gestuurd en daar verwerkt. Hun invloed op het leren en de afdruk in het centrale zenuwstelsel is aanzienlijk groter bij baby’s dan bij volwassenen.

Wat is het effect van een blokkering van de bovenste halswervelgewrichten op zuigelingen?

Fijngevoelige mechanismen in het gebied van de korte spieren van de bovenste halswervelkolom geven informatie over de houding of de positie van het hoofd en de romp. Dit wordt ook wel het suboccipitale zintuiglijke veld of het halsreceptorveld genoemd. Van hieruit krijgen de hersenen (vooral de hersenstam) informatie over hoe de wervellichamen en vooral de gewrichten ten opzichte van elkaar en de schedelbasis zijn gepositioneerd – en dus ook informatie over een blokkade van de halswervel.

Informatie uit de vestibulaire (evenwichts) organen, die naar de zenuwkernen in de hersenstam wordt gestuurd, beïnvloedt de spanning van de rompspieren en de controle van het oog. Als het aansluitende zenuwstelsel deze informatie ontvangt, bereiken deze het ruggenmerg en controleert het de houding en de opvangreactie.

Blokkade van de bovenste halswervelgewrichten bij zuigelingen
Functiestoornissen ontwikkelingsfase baby

Onjuiste informatie kan het gevolg zijn van een blokkade van de bovenste halswervelgewrichten (de atlaswervel). Ze beïnvloeden het motorische leerproces – vooral omdat de eerste weken van het leven een bijzonder gevoelige leer- en ontwikkelingsfase zijn. Functionele stoornissen op dit gebied kunnen leiden tot grotere beperkingen en tot een eenzijdige houding en beweging tijdens deze leer- en ontwikkelingsfase.
Dit vormt op zijn beurt de neuronale ontwikkeling, de vorming en rijping van neuronale patronen, de zogenaamde synaptogenese.

Aan het begin van een willekeurige beweging staan de gedrevenheid en de emotie. Vervolgens wordt een prikkelpatroon ontwikkeld, dat tijdelijk als kopie wordt opgeslagen. Feedback van het lichaam en de halswervelkolom over de bewegingssnelheid en de positie van de gewrichten ten opzichte van elkaar wordt vergeleken met de kopie. Als de feedback echter foutief is, leren de hersenen foutieve vergelijkende patronen.

Dit is vergelijkbaar met het leren van een nieuwe taal. Als u bijvoorbeeld woorden met een verkeerde intonatie in het begin onthoudt, zult u dit later moeilijk kunnen corrigeren.

Welke symptomen kunnen optreden bij een blokkade van de halswervelkolom?

De halswervelkolom en vooral de bovenste halswervelgewrichten zijn nauw verbonden met het neurale circuit en het evenwichtssysteem. Een asymmetrische houding gaat vaak gepaard met een vervormde achterkant van het hoofd, plagiocephalie en schedelbasis asymmetrie. De resulterende symptomen kunnen een breed spectrum laten zien.

In het volgende deel wordt het aspect van de houding verder uitgediept.
De hersenstamkernen die tot het evenwichtssysteem behoren, genereren elementaire signalen die dienen om het evenwicht te bewaren en er op te reageren. Deze worden via zenuwbanen naar de romp, nek en nekspieren geleid. De coördinatie die nu plaatsvindt is vooral onbewust. Dit betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over welke spieren geactiveerd moeten worden om een val op te vangen.
Tegelijkertijd beïnvloedt dit systeem onbewust de spanningstoestand van de spieren en vormt het houdingspatronen van zuigelingen, die we waarnemen als hyperextensie, eenzijdige houdings- of positioneringsreacties.

Houding van de baby - de asymmetrische tonische nek reflex (ATNR)

De informatiestroom loopt echter ook in tegengestelde richting, zodat de opgaande informatie uit het bovenste cervicale gebied op zijn beurt zijn weg vindt naar dit neurale circuit en de verwerkingsprocedure. Als nu foutieve informatie als gevolg van bijvoorbeeld een geblokkeerde atlaswervel in de hersenstam aankomt, wordt deze door de receptoren op een even gebrekkige manier verwerkt. Dit komt overeen met een schakelfunctie van de neuronale communicatiepaden en vormt de basis voor het in stand houden van functiestoornissen.

Een scheve wervelkolom als gevolg van een blokkade van de atlaswervel?

Een voorkeurspositie bij een zuigeling laat sporen na in het neuronale patroon van het centrale zenuwstelsel. Als gevolg daarvan kan het leiden tot een verschuiving in de informatie over het centrum van het lichaam. Deze verschuiving is in eerste instantie functioneel van aard, maar kan een blijvend effect hebben op fysieke structuren en zich manifesteren in een scheve wervelkolom (een scoliose). Met een dergelijke achtergelaten afdruk van het neurale patroon, is het herstel van de beweeglijkheid bij de bovenste halswervelkolom alleen echter niet voldoende. Dit betekent dat de behandeling van de bovenste nekwervels wanneer de atlaswervel geblokkeerd is, alleen niet voldoende is.

Kinderen met een scoliose
Een vervorming van de schedel kan leiden tot een verkeerde stand van de wervelkolom.

Houdingspatronen moeten op alle niveaus worden gecorrigeerd, omdat de verstoorde verwerking van informatie, de motorische symmetrie en de houding veel sterker beïnvloedt dan het zuiver mechanische functionele niveau – zoals dat wordt gezien bij een geblokkeerde halswervel.
Hoe langer dergelijke stoornissen aanhouden, hoe dieper ze zich uiteindelijk graven in de functie van het motorisch gedrag van een kind. Hoe dieper de verankering in het neurale netwerk, hoe moeilijker en langduriger het therapeutische proces van herprogrammering wordt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

De video toont het onderzoek en de behandeling van een blokkade van de bovenste halswervelgewrichten. Een blokkade van de bovenste wervellichamen kan leiden tot houdingsasymmetrie bij zuigelingen.

Welke maatregelen maken deel uit van een passende therapie?

Om de verschillende functionele niveaus te kunnen bereiken, zijn er verschillende therapiemogelijkheden voor uw baby in geval van een hoofdvervorming.
Deze bevatten onder andere

  • Buikligtraining terwijl de zuigeling wakker is (5 keer per dag tot 5 minuten per keer),
  • Evenwichtige handling en reactie van het kind (concept volgens Bobath),
  • de eliminatie van functionele en structurele aandoeningen (fysiotherapie, osteopathie)
  • alsook variabele positioneringstherapie (in eerste instantie met handdoekrollen, bij zuigelingen met geavanceerde motorische vaardigheden kan het VARILAG-baby positioneringskussen worden gebruikt).
Productafbeelding positioneringskussen VARILAG
Auteur van de pagina
Auteur van de paginaKai Stoevesandt
Als gediplomeerd fysiotherapeut en osteopaat ben ik al vele jaren gespecialiseerd in het behandelen van baby’s. Tijdens mijn behandelingen deel ik vaak belangrijke medische informatie met ouders. Tijdens mijn behandelingen deel ik vaak belangrijke medische informatie met ouders die niet altijd in één keer kan worden verwerkt. Daarom leg ik belangrijke klinische verbanden uit op varilag.de/nl/ en presenteer ik oefeningen die ouders ook kunnen leren op mijn YouTube-kanaal.

Als onderdeel van mijn therapeutische werk heb ik een positioneringsspalk voor zuigelingen met hoofdafwijkingen ontwikkeld, die een goedgekeurd medisch hulpmiddel is. Deze zijwaartse positioneringsspalk voor baby’s is een ondersteunende component in de therapie en kan ‘s nachts tijdens de slaap worden gebruikt. Op deze website leg ik het product in detail uit en beschrijf ik de mogelijkheden voor kostendekking.

Verder informatie over de auteur