Legal notice

Aanwijzing en verantwoordelijkheid voor de inhoud volgens § 5 TMG

VARILAG GmbH & Co. KG
Bergwaldstrasse 21
76275 Ettlingen, Germany
Registered office of the company: Ettlingen
Local court: Mannheim (Germany), HRA 709350

Personally liable company
VARILAG Verwaltungs GmbH
Registered office: Ettlingen (Germany)
Local court: Mannheim, HRB 736270
Management: Kai Stoevesandt

Telefoonnummer: +497243 3488977
Faxnummer: +497243 3488970
E-Mailadres: email[at]varilag.eu
Internet: www.varilag.de
USt-IdNr.: ATU28656308

Disclaimer

1. De inhoud van het onlineaanbod
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteur.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte of verwezen pagina’s – tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina’s te bekijken.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het maken van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina’s, die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen in het eigen internetaanbod van de auteur, alsmede voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken die door de auteur zijn opgezet en waarvan de inhoud extern toegankelijk mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt genoemd, mag niet leiden tot de conclusie dat het niet beschermd is door de rechten van derden!
Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s berusten. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. De rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvandaan u werd doorverwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder a). 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.